Paigaldatud, katsetatud …

tõstekonks ja katseraskus

25 t telferi tõstekonks koos tropitud katseraskusega