Kraana ülevaatus

Ennetamaks võimalikke õnnetusi ning võimalust, et tõsteseadme tehniline korrasolek ei vasta kehtestatud nõuetele ja normidele, on vajalik tõsteseadmete perioodiline inspekteerimine ja tõstekatsete läbiviimine.

  • Teostame korrektselt dokumenteeritult tõsteseadmetele (Q≤5 t)  visuaalseid auditeid
  • Teostame (Q≤5 t) tõsteseadmetele tõstekatseid
  • Aitame korraldada seadusega ettenähtud juhtudel tõsteseadmetele (Q≥5 t) tõstekatseid
  • Teostadame seadusega ettenähtud juhul (Q≥5t) ülevaatust vajava kraanale eelülevaatuse tuvastades ning vajadusel kõrvaldadest vead